Топ Предложения

Нови продукти

Vitoclima - продуктов каталог

Битова климатична техника

Климатичните сплит системи Vitoclima отгова­рят на всички европейски директиви за ефективност, основаващи се изцяло на критериите за намаляване на консумираната енергия и опазване на околната среда. Благодарение на хладилния агент R32, серията достига високи стойности на енергийна ефективност SEER и SCOP. Новите климатични системи Vitoclima на българския пазар осигуряват висок енергиен
клас до А++ в режим охлаждане и до А+++ в режим отопле­ние.

Благодарение на широката продуктова програма Vitoclima 100-S, Vitoclima 200-S и Vitoclima 300-S имаме отговарящ продукт за всяко помещение и нужда.

разгледай още

Професионална климатична техника

Системите, които отговарят на нуждите от отопление, охлаждане и климатизация на съвременните сгради, често трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат лесно да се управляват от едно място и да позволяват много и различни видове вътрешни тела да се използват независимо едно от друго.

По този начин температурата на всяка стая или офис може да се контролира поотделно, в зависимост от нуждите от мощност за отопление и охлаждане, с помощта на едно външно тяло, без излишни тръбопроводи. Viessmann се превърна в предпочитана марка за ото­пление и охлаждане за всички видове климатични усло­вия и търговски приложения, благодарение на дългого­дишния си инженерен и научноизследователски опит.

Превъзходната, енергоспестяваща серия VRF VITOCLIMA 335­S напълно отговаря на всички тези условия, като същевременно лесно се интегрира в сградите, без да вреди на екстериора на сградата, и добавя стойност към пространството от гледна точка на архитектурата с елегантността на своите вътрешни тела.Климатичните системи Vitoclima VRF превъзхождат своите конкуренти с лекотата при монтаж, работа и поддръжка, както и с важни предимства в производи­телността, като например оптимизирания DC инверто­рен компресор, специално разработен за тази серия.

разгледай още
magnifier