Vitoclima 335-S VW-BA116ABK

Предимства:

+ Дистанционно управление, жично
+ Включено/ изключено
+ Режим на работа
+ 3 скорости на вентилатора
+ Настройка на зададената температура
+ Индивидуален и групов контрол (макс. 16 вътрешни тела)
+ Опростен дизайн
+ Малки размери: 86 x 86 x 14.8 мм
+ Приемник за инфрачервен сигнал от дистанционно

Категория:
Техническа информация
Приложение

Управление

magnifier