Vitoclima 335 -S VCHI-WA164DBI

Функции:

Този модул, свързан към интернет връзка с Wi­Fi, позволява дис­ танционно управление чрез специално приложение, на таблети и смартфони (без компютър). Всеки Wi­Fi модул може да управлява до 64 вътрешни тела. Чрез APP същите функции на централното устройство, свързано към VRF Vitoclima 335­S системата, се репли­кират и управляват.
+ Компактен, с размери 86 x 86 x 10 мм
+ Функции за управление, включване/изключване, настройка на температурата, настройки на таймера, седмична програма, ско­рост на вентилатора.
+ Функция за наблюдение, аларма, грешка, история на грешките.
+ Управление на потребителски акаунт, включително регистра­ция на акаунт, промяна на парола чрез приложението.
+ Удобно разделение на администраторските права. Основният акаунт може да споделя управлението на подакаунти.
+ Всяко едно приложение може да управлява до 256 вътрешни тела.
+ Пример: 4 Wi­Fi модула с 64 вътрешни модула всеки или 7 Wi­Fi модула с 36 вътрешни модула всеки и т.н.

Категория:
Техническа информация
Приложение

Управление

magnifier